Blog
Bouwen 2024: De Nieuwe Regels die de Bouwsector zal Transformeren

Bouwen 2024: De Nieuwe Regels die de Bouwsector zal Transformeren

In Nederland heeft duurzaamheid in de bouwsector een prominente positie ingenomen. Met de toenemende urgentie om klimaatverandering aan te pakken, is er een groeiende behoefte aan het verduurzamen van gebouwen. In 2024 worden er nieuwe regels geïntroduceerd die de bouwsector verplichten om duurzame maatregelen toe te passen. In dit artikel bespreken we de regels voor de bouwsector in 2024 met betrekking tot duurzaamheid in Nederland.

  1. Energieprestatie-eisen

Een belangrijke verandering in 2024 zijn de strengere energieprestatie-eisen voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Deze eisen zijn gericht op het verminderen van het energieverbruik en het bevorderen van de energie-efficiëntie. Gebouwen moeten voldoen aan hogere normen voor isolatie, ventilatie en het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen.

  1. Circulair Bouwen

Een andere regel die in 2024 ingaat, is de verplichting om circulair te bouwen. Circulair bouwen houdt in dat bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt, gerecycled of biologisch afbreekbaar moeten zijn. Bouwbedrijven worden gestimuleerd om te werken met duurzame materialen en om de levenscyclus van gebouwen in kaart te brengen, zodat materialen aan het einde van hun levensduur eenvoudig kunnen worden hergebruikt.

  1. Gasloos Bouwen

Vanaf 2024 is het niet langer toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Dit betekent dat alle nieuwe woningen op een duurzame manier van energie moeten worden voorzien, bijvoorbeeld door middel van warmtepompen, stadsverwarming of andere innovatieve technieken.

  1. BREEAM-certificering

Bouwprojecten worden ook gestimuleerd om een BREEAM-certificering te behalen. BREEAM is een internationaal erkend beoordelingssysteem dat de duurzaamheid van gebouwen meet en beoordeelt. Het behalen van een BREEAM-certificaat geeft aan dat een bouwproject voldoet aan hoge duurzaamheidsstandaarden op het gebied van energie, water, materialen, afval en gezondheid.

  1. Subsidies en Belastingvoordelen

Om de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren, zullen er vanaf 2024 nieuwe subsidies en belastingvoordelen beschikbaar worden gesteld aan bouwbedrijven en particulieren die investeren in duurzame bouwprojecten. Dit zal het financiële aspect van duurzaam bouwen aantrekkelijker maken en een verdere impuls geven aan de verduurzaming van de bouwsector.

Met de invoering van deze nieuwe regels in 2024 zal de bouwsector in Nederland een grote transformatie doormaken op het gebied van duurzaamheid. Door strengere energieprestatie-eisen, de verplichting tot circulair bouwen, het gasloos maken van woningen, het streven naar BREEAM-certificering en het bieden van financiële stimulansen, zal de bouwsector een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit zal niet alleen leiden tot een positieve impact op het milieu, maar ook bijdragen aan het creëren van gezondere, energiezuinigere en comfortabelere gebouwen voor iedereen.

Geef een reactie

Popular Post